ORIENTÁLNÍ TANEČNÍ SOUTĚŽ

Věnujete se orientálnímu tanci, ať už profesionálně nebo jen tak, pro zábavu?
Změřte svůj talent a píli s ostatními na Orientální Taneční Soutěži v rámci festivalu Orient Connection 2018. Můžete nejen ukázat, co ve Vás je, ale také se můžete stát vítězem celé kategorie a získat nádherné ceny. Soutěž je vhodná pro dětičky, slečny, dámy i babičky. 🙂

Porota pro rok 2018: Hind Taoufiq (MA) , Dominika Suchecka (PL), Shalymar (DE), Eglal (CZ), Sahar (CZ)

KDY: sobota, 10. 11. 2018
KDE: KD Mlejn (Kovářova 1615/4, Praha 5)
V KOLIK: 9:00 – do cca. 14:00

Kategorie:

A – B DĚTI
       A. Do 11 let SÓLO
            o Délka skladby: 1:30 – 3:00 min
            o Styl orientálního tance: libovolný
       B. Do 11 let SKUPINA
            o Počet členů: 2 a více
            o Délka skladby: 3:00 – 4:00 min
            o Styl orientálního tance: libovolný

C – D JUNIOŘI
       C. 12 – 18 let SÓLO
            o Délka skladby: 1:30 – 3:00 min
            o Styl orientálního tance: libovolný
       D. 12 – 18 let SKUPINA
            o Počet členů: 2 a více
            o Délka skladby: 3:00 – 4:00 min
            o Styl orientálního tance: libovolný

E – J DOSPĚLÍ 
       E. Klasika SÓLO
            o Délka skladby: 2:00 – 3:30 min
            o Styl tance: klasický o. tanec
                  – Raks sharki; Balady; Mejance; Drum solo; Tarab
       F. Fusion SÓLO
            o Délka skladby: 2:00 – 3:30 min
            o Styl tance: fusion
                  – Fúze orient. tance s jinými styly, včetně tance s rekvizitou:
                    křídla Isis, fan veils, závoj, šavle, poi, atd.
       G. Folklór SÓLO
            o Délka skladby: 2:00 – 3:30 min
            o Styl tance: folklórní tance
                  – Ghawazee; Nubijský tanec; Hagalla; Saidi; Fellahi;
                    Eskandarani; Bambouti; Muwashahat; Dabke; Khaleegy; …
       H. Klasika SKUPINA
            o Počet členů: 2 a více
            o Délka skladby: 3:00 – 4:00 min
            o Styl tance: klasický o. tanec
                  – Raks sharki; Balady; Mejance; Drum solo; Tarab
       I. Fusion SKUPINA
            o Počet členů: 2 a více
            o Délka skladby: 3:00 – 4:00 min
            o Styl tance: fusion
                  – Fúze orient. tance s jinými styly, včetně tance s rekvizitou:
                    křídla Isis, fan veils, závoj, šavle, poi, atd.
       J. Folklór SKUPINA
            o Počet členů: 2 a více
            o Délka skladby: 3:00 – 4:00 min
            o Styl tance: folklórní tance
                  – Ghawazee; Nubijský tanec; Hagalla; Saidi; Fellahi;
                    Eskandarani; Bambouti; Muwashahat; Dabke; Khaleegy; …

K – M NOVINKY!
       K. Dospělí DUO
            o Délka skladby: 3:00 – 4:00 min
            o Styl orientálního tance: libovolný
       L. Dámy 55+ SÓLO
            o Délka skladby: 2:00 – 3:30 min
            o Styl orientálního tance: libovolný
       M. RODINA
            o Počet členů: 2 a více (bez ohledu na věk)
            o Délka skladby: 3:00 – 4:00 min
            o Styl orientálního tance: libovolný

Vítězové kategorií: E, F, G, H, I, J vystoupí na Festivalovém Galavečeru Orient Connection společně s hlavními hvězdami 10. 11. 2018 od 20:00h!

Přihlášky:

Zasílejte do 31. 10. 2018 na email: connection.orient@gmail.com v následujícím formátu:

1.) Jméno tanečnice/skupiny
2.) Kategorie
3.) Nástup na hudbu nebo z pózy
4.) Přiložte skladbu (pouze formát MP3), pojmenovanou:
JMÉNO SOUTĚŽÍCÍ/SKUPINY_KATEGORIE.MP3

Přihlášky ve špatném formátu (tz. bez hudby, po deadlinu) nebudou přijaty!

Kritéria soutěže:

– Soutěžící v kategorii DOSPĚLÍ musí být starší 18 let
– DĚTI, JUNIOŘI A SKUPINY DO 18 LET musí přihlásit zákonný zástupce nebo vedoucí souboru nad 18 let
– MINIMÁLNÍ počet přihlášených pro otevření jakékoli kategorie jsou 3 soutěžící
– V KAŽDÉ KATEGORII je od povolena pouze jedna choreografie od téhož jednotlivce či téže skupiny
– ZÁLOHU HUDBY na flash disku si doneste s sebou na soutěž
– STARTOVNÉ ZA KAŽDOU KATEGORII zašlete na číslo účtu: 1209724143/0800.
       o VARIABLINÍ SYMBOL: 10112018
       o ČASTKU uhraďte nejpozději do 7 dnů od odeslání přihlášky
       o POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ prosím pošlete na email: connection.orient@gmail.com
          
nebo je doneste vytištěné s sebou do KD Mlejn (Kovářova 1615/4, Praha 5) v den
          konání soutěže.
  = 300,- Kč/DĚTI SÓLO a JUNIOŘI SÓLO    = 150,- Kč/každý člen SKUPINY DĚTI i JUNIOŘI
  = 400,- Kč/DOSPĚLÍ SÓLO                           = 200,- Kč/každý člen SKUPINY DOSPĚLÍ

Feedback, Foto a Video:

Zpětná vazba od poroty Vám pomůže na sobě dál pracovat a postupně se zdokonalovat!
Proto jsme se rozhodli PRO KAŽDÉHO Z VÁS zajistit feedback od všech porotců. Ušetříte si starosti s jejich vyhledáváním a doptáváním se. Každému soutěžícímu pošleme na email stručný feedback od všech porotců – ZDARMA a DO TÝDNE od konání soutěže
(do 17. 11. 2018)!

Veškeré PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFIE, které během Vašeho vystoupení vzniknout budou k dispozici a ke stažení na FB stránkách Orient Connection nebo na webovkách OC ve formě odkazu.

Odborníkem natáčené VIDEO Z VYSTOUPENÍ V PROFESIONÁLNÍ KVALITĚ si můžete objednat na emailu connection.orient@gmail.com do 10. 11. 2018 nebo na místě
(Kovářova 1615/4, Praha 5)!
– ČÁSTKU zašlete na číslo účtu: 1209724143/0800.
       o VARIABLINÍ SYMBOL: 101120189
       o ČASTKU uhraďte nejpozději do 7 dnů od odeslání objednávkového emailu
       o POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ prosím pošlete opět na email: connection.orient@gmail.com nebo je doneste vytištěné s sebou na soutěž
– Video obdržíte do 14 dnů od konání soutěže (do 25. 11. 2018)!
  = 350,- Kč/ všechny kategorie SÓLO
  = 500,- Kč/ všechny kategorie SKUPINA/DUO/FAMILY

PARTNEŘI FESTIVALU